Notificare de confidențialitate

(ultima actualizare 01/03/2019)

Descrierea Companiei

Hotelul Rembrandt este un boutique hotel elegant situat în mijlocul Centrului Vechi al Bucureștiului, poziționat ideal pentru vizite de afaceri sau pentru petrecerea timpului liber.

În mod constant în topul hotelurilor din București si pe TripAdvisor, hotelul nostru este recunoscut pentru amabilitatea personalului și ospitalitatea autentică, oferind camere contemporane cu paturi confortabile, podele din lemn natural de stejar, fotolii din piele, acces gratuit la internet wi-fi și băi spațioase.

Misiune

Înțelegem importanța datelor dumneavoastră personale și apreciem încrederea pe care ne-o acordați.

De aceea, prioritatea noastră este de a procesa informațiile pe care ni le puneți la dispoziție, cu grijă și în siguranță. Am implementat în acest sens soluții de securizare a datelor în mediul electronic și fizic, precum și proceduri de lucru interne, menite să asigure protecția datelor dumneavoastră constant și susținut.

Prin prezenta notificare de confidențialitate dorim să va informăm asupra drepturilor dumneavoastră privind procesarea datelor personale și a modurilor în care noi procesăm aceste date în mod transparent, corect și legal.

Orice modificare a proceselor din cadrul companiei noastre care implică datele dumneavoastră personale, va fi reflectată de asemenea în actualizările periodice ale acestei notificări.

Cine suntem noi?

SC Rembrandt Hotel SRL

Str. Smardan nr. 11, Bucuresti

RO16511966; J40/12788/2007

Telefon: +40 21 313 9315

E-mail: info@gdpr.rembrandt.ro

Responsabilul Desemnat pentru Protecția Datelor

Nume/Prenume: Mihai Voicu

Telefon: +40 21 313 9315

E-mail: info@gdpr.rembrandt.ro

Ce înseamnă date personale?

Textul normativei europene pentru protecția datelor 679/2016 stabilește următoarea definiție:

“date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

Ce categorii de date personale colectam?

Datele pe care le procesăm sunt furnizate direct de dumneavoastră sau prin intermediul furnizorilor si partenerilor noștri, în funcție de relația pe care o aveți cu compania noastră după cum urmează:

Servicii Hoteliere:

Atunci când solicitați o rezervare de camera direct la hotel sau prin intermediul unei terțe parți (platforma rezervări online, agenție turism sau alt terț) va înregistrați la sosirea in hotel sau efectuați plata serviciilor, colectam anumite date de identificare personala cum ar fi: numele si prenumele, nr si seria documentului de identitate, data nașterii, cetățenia, semnătura, adresa de domiciliu, detalii carte de credit, nr de telefon si adresa de e-mail.

Recrutare si Angajare in cadrul Hotelului:

Va rugam sa accesați www.rembrandt.ro pentru informații privind procesarea datelor atunci când aplicați pentru un post sau in calitate de angajat al hotelului.

Parteneri sau Furnizori:

In calitate de reprezentant al partenerilor sau furnizorilor noștri, in vederea menținerii relațiilor comerciale, colectam următoarele date: nume si prenume, telefon si email de serviciu, semnătura,

Imagini Video:

In vederea asigurării securității oaspeților, angajaților si al bunurilor hotelului, colectam imagini video prin intermediul camerelor de supraveghere instalate in spatiile publice, semnalizate corespunzător conform legii.

În funcție de serviciile solicitate, în baza legii în vigoare, a interesului nostru legitim sau pentru prestarea serviciilor noastre pe care le-ați achiziționat, este posibil sa vă solicităm date personale suplimentare, fără de care ar fi imposibilă prestarea serviciilor achiziționate. In afara scopurilor descrise mai sus, nu vom procesa datele dumneavoastră personale decât cu consimțământul dumneavoastră.

Nu procesăm categorii speciale de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenență la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

În ce scopuri colectăm datele dumneavoastră personale si care sunt temeiurile juridice pentru procesarea datelor?

Informațiile pe care le colectăm sunt necesare în scopul prestării serviciilor noastre pentru care v-ați exprimat interesul de a beneficia atunci când ați contactat hotelul nostru direct, prin email sau telefonic sau prin intermediul unuia din partenerii noștri (platforma de rezervări online, platforma recrutare), sau in scopul de recrutare si angajare pentru un post disponibil in hotelul nostru. Aceste scopuri includ îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, interesele legitime ale hotelului nostru precum și ale partenerilor noștri implicați în prestările serviciilor, scopuri a căror îndeplinire este necesara in îndeplinirea solicitărilor dumneavoastră.

Scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră includ:

Obligații Contractuale și Legale

Procesăm datele dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale în vigoare, în vederea:

 • înregistrării la sosirea in hotel
 • procesarea plaților pentru serviciile hoteliere
 • menținerii și dezvoltării relațiilor comerciale cu Parteneri sau Furnizori
 • la angajare si pe parcursul in care sunteți angajat al hotelului nostru
 • siguranța oaspeților, angajaților si a bunurilor hotelului

Interese Legitime

Procesăm datele dumneavoastră în urmărirea intereselor noastre legitime, numai în cazurile în care aceste interese nu încalcă drepturile și libertățile dumneavoastră. În acest sens, procedurile noastre interne prevăd evaluări ale intereselor noastre în raport cu drepturile dumneavoastră în vederea:

 • efectuării rezervărilor de camere pe care le-ați solicitat
 • recrutării de personal pentru ocuparea unui post vacant în cadrul companiei noastre

Nu procesăm date personale în scopuri decizionale individuale automate sau pentru creare de profiluri.

Consimțământ

Cu consimțământul dumneavoastră vom folosi datele personale în alte scopuri care nu se încadrează în cele enumerate mai sus sau pentru comunicări de marketing periodice.

De asemenea, atunci când este necesară procesarea datelor personale ale copiilor cu vârstă mai mică de 16 ani, vom solicită consimțământul părinților sau tutorelui.

Va puteți oricând retrage consimțământul dat printr-o cerere scrisă trimisă la info@gdpr.rembrandt.ro

Cui transferăm datele dumneavoastră personale?

Ca practică standard, Hotel Rembrandt nu va divulga datele dumneavoastră nici unei entități pentru a fi folosite în scopuri de marketing fără acceptul dumneavoastră explicit.

Vom transmite, însă, anumite categorii de date personale necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale și a intereselor legitime detaliate în această notificare de confidențialitate, către entități partenere, furnizori servicii, terți, cu asigurarea conformității acestora cu Regulamentul 2016/679 care sunt parte a prestării serviciilor noastre, sau la solicitarea dumneavoastră expresă.

Transferul datelor dumneavoastră personale către entități în afara Uniunii Europene se va realiza în conformitate cu prevederile normativei europene 2016/679 implicând măsuri de protecție în funcție de gradul de adecvare al țării pe teritoriul căreia entitatea își desfășoară activitatea sau cu consimțământul dumneavoastră explicit.

Perioada de Retenție a datelor

Datele dumneavoastră sunt stocate pe serverele noastre aflate pe teritoriul României și vor fi păstrate în funcție de prevederile legale în vigoare sau atât cât este necesar în vederea prestării serviciilor noastre. După expirarea acestei perioade sau înainte, atunci când informațiile nu mai sunt necesare, datele dumneavoastră vor fi șterse/distruse în siguranță.

 • Date privind rezervările de camere, sejurul si plățile efectuate la hotelul nostru – 10 ani
 • Date privind contractele comerciale, facturare și menținerea relațiilor comerciale – 10 ani sau conform legislației în vigoare.
 • Date privind formalitățile legate de angajare – 50 ani sau conform legislației în vigoare.
 • Date privind recrutarea în vederea angajării – 30 zile

Drepturile dumneavoastră privind procesarea datelor personale

Regulamentul General pentru Protecția Datelor 679/2016 prevede următoarele drepturi pentru persoanele fizice rezidente în spațiul UE:

 • Dreptul la informare transparență privind procesarea datelor personale
 • Dreptul de acces la datelor personale deținute
 • Dreptul de rectificare a datelor personale deținute
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale deținute
 • Dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor personale
 • Dreptul de a obiecta față de procesarea datelor personale
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a nu fi inclus într-un proces decizional individual automat, inclusiv crearea de profiluri

Va puteți exercita drepturile detaliate mai sus trimițând o solicitare scrisă la info@gdpr.rembrandt.ro

Actualizări

Această notificare este accesibilă oricând pe site-ul nostru www.rembrandt.ro la secțiunea „Notificare de Confidențialitate” și va fi actualizată periodic, iar orice modificare va intra în vigoare în momentul în care este postată in locația de mai sus.

Contactați-ne

Opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi deoarece ne ajută să ne îmbunătățim serviciile și de a le personaliza în funcție de preferințele dumneavoastră. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la detaliile din această notificare de confidențialitate sau pentru a raporta o potențială breșă de securitate va rugăm să contactați Ofițerul Desemnat pentru Protecția Datelor la oricare din coordonatele de mai jos:

Responsabilul Desemnat pentru Protecția Datelor

Nume/Prenume: Mihai Voicu

Telefon: 021 313 93 15/16

E-mail: info@gdpr.rembrandt.ro

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vom depune toate eforturile necesare pentru a răspunde tuturor solicitărilor și să îndeplinim astfel toate așteptările dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastră, va rugăm să ne comunicați ce am putea îmbunătăți la adresa info@gdpr.rembrandt.ro

Aveți de asemenea dreptul că pentru soluționări sau plângeri cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale precum și pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră puteți contacta autoritatea română la coordonatele de mai jos:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 010336 București, România

Telefon: +40 318 059 211 / 212

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Website: www.dataprotection.ro

LEGAL INFORMATION

This website (the Service) is operated by

SC REMBRANDT HOTEL SRL

EU VAT ID: RO16511966

Reg. Com. J40/12788/2007

11, Smârdan St., Bucharest